Na Rádle máme AED!

21.02.2022

Jednotce požární ochrany Rádlo se podařilo přidat k plošnému rozmístění přístrojů AED v našem kraji, které rozmisťuje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. AED zakoupila obec Rádlo a již máme tento přístroj ve výbavě hasičského zásahového vozidla. Naši členové prošli školením na použití AED a danou problematiku. S myšlenkou pořízení AED přišel Pavel Pažout, zástupce velitele jednotky, který komunikoval celou problematiku se ZZS Libereckého kraje.

Co je to AED?
AED je přístroj, který je schopen analyzovat křivku EKG. Jeho obsluha je jednoduchá, protože sám říká obsluze, co má dělat. Dává totiž pokyny pro bezpečnou defibrilaci. Sám po přilepení elektrod na hruď říká, zda pokračovat ve stlačování hrudníku nebo upozorní, že podá život zachraňující výboj. Tento výboj "tzv. defibrilace" je nejdůležitější úkon, který zvyšuje šance na přežití při náhlé srdeční zástavě.

K čemu defibrilace?

Je to odborný postup, schopný zrušit významnou poruchu srdečního rytmu (fibrilaci komor) vedoucí k zástavě oběhu. Fibrilace komor je nejčastější kardiální příčina náhlé zástavy oběhu (NZO).

Včasná defibrilace?

Jedná se o jeden z postupů neodkladné resuscitace, podstatně zvyšující následnou úspěšnost. Pokud je provedena okamžitě po příhodě, udává se přežití až v 94 %. Provedení defibrilace za 5 minut po NZO znamená přežití v 50 % a za 12 minut po NZO už jen 25 %. Proto je velice důležité včasné provedení defibrilace!

Jak probíhá zásah s AED u místní jednotky?

Jednotka požární ochrany Rádlo vyjíždí na místo události po vyhlášení poplachu, který vyhlašuje operační středisko Hasičského záchranného sboru po nahlášení události na lince 150 nebo 112. V případě nahlášení na linku Zdravotnické záchranné služby 155 je taktéž informace předána JPO Rádlo. Informace o výjezdu přichází všem členům výjezdové jednotky na jejich osobní telefony a zároveň se rozezní siréna na místní hasičárně. Jednotka podle zákona musí vyjet do 10 minut po vyhlášení poplachu, často se to daří rychleji. Činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek hasičů obce na základě dobrovolnosti a vlastního přesvědčení pomáhat druhým.

Pavel Pažout, zástupce velitele