27. 01. 2017- Dotace od Nadace AGROFERT

27.01.2017

Nové překážky na požární sport pro naše mladé hasiče byly pořízeny díky nadačnímu fondu AGROFERT, děkujeme! Více informací naleznete v článku.

SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Rádlo pracuje s mládeží víc jak čtyřicet let. Za tuto dobu se změnily nároky od OSH na vybavenost mládeže. Dnes již každý sbor s mladými hasiči musí mít své vybavení na soutěže. Toto materiální zázemí je hodně důležité jak pro trénink, tak pro soutěže. Každý tým si musí vozit na soutěže svůj materiál na požární útok, štafetu CTIF, 4x 60m a štafetu dvojic.

Vzhledem k tomu, že jsme neziskovou organizací, sháníme sponzorské dary, kde se dá, aby děti měli kvalitní vybavení na tréninky a soutěže.

V letošním roce jsme požádali nadaci Agrofert o finanční příspěvek z hasičského fondu nadace Agrofert na nákup vybavení pro požární sport - jmenovitě:

  • sada hadic vč. proudnic a rozdělovače na požární útok
  • překážky na štafetu 4 x 60 m - žebříková stěna, pevná spojka C, lávka, bariéra malá a velká
  • sada hadic na štafetu 4 x 100 m pro dorostence

Společně s místostarostou obce Ing. Pavlem Brandou Ph. D. jsem zpracovala žádost na vybavení pro naše děti, díky kterému by se zefektivnila příprava na závody.


Nadace Agrofert naší žádosti vyhověla a dostali jsme příspěvek ve výši 85 882 Kč. Vybavení na požární útok, již děti používají každý týden na svém pravidelném pátečním dvouhodinovém tréninku a těší se i na nové překážky, které jsou zatím uskladněny. Na nich budou děti cvičit až od jara, protože během zimního období by to nebylo bezpečné.

Velice si tohoto příspěvku od nadace Agrofert vážíme a jsme za něj společně dětmi velmi vděční. Díky tomuto příspěvku budeme také moci za přispění obce pořádat své vlastní hasičské soutěže a používat na nich právě získané překážky z nadačního fondu Agrofert.

Tento dar dětem přinese mnohé, lepší podmínky pro trénování hasičských disciplíny, díky čemuž budou mít větší šance na stupně vítězů.

Děkujeme nadaci Agrofert za tento dar, velice si jej vážíme.