07. 07. 2019 - Máme hasičský prapor!

07.07.2019

Podařilo se nám vybrat dostatek finančních prostředků a nechali jsme si u firmy Alerion vyrobit historický hasičský prapor.

Původní prapor se do dnešní doby nedochoval. S myšlenkou pořízení praporu jsme začali již v roce 2017. Bohužel je výroba dost nákladná, protože se jedná o ruční práci. Po schůzce se zástupcem firmy Alerion, jsme konzultovali vzhled praporu i s jejich odborníkem na heraldiku, jelikož jsme se chtěli papor autentický. Žádné fotografie původního se praporu se bohužel nedochovaly.

Děkujeme všem sponzorům a Obci Rádlo za finační dary!

Bez Vás bychom to nezvládli.