14. 08 . 2022 - Výcvik jednotky

14.08.2022

Naše jednotka požární ochrany Rádlo se schází pravidelně jednou za 14 dní. Během této schůzky probíhá školení povinných témat nebo výcvik a seznámení s technikou, kterou naše jednotka disponuje. Vzhledem k přetrvávajícímu suchu jsme provedli výcvik na téma zřízení stanoviště pro čerpání vody. Cílem bylo mimojiné vytipovat vhodné místo pro umístění MPT na rádelském koupališti, zajistit dopravní vedení vody na pakovací plochu vedle bývalého Balexportu a dále vyzkoušet všechny typy našich čerpadel.